vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes

 Vissersclub Ter lijsterbes                   Merchtem

Waterbeheer

  

Home

Sinds enkele jaren zijn we begonnen met de omschakeling van ons beleid dat er moet toe leiden dat:

  

  • Er veel vis gevangen wordt tijdens de wedstrijden en daarbuiten.
  • Dat de vissen gezond zijn.
  • Dat de vissen gezond worden teruggezet.

 

Kortom, dat we maximaal plezier aan onze hobby en onze vijvers kunnen beleven.

 

Het beleid houdt rekening met viswaterbeheer in al zijn aspecten.

Dat wil zeggen dat we goed gaan nadenken over alle dingen die met de vissen te maken hebben.

Het globale welzijn van de vis primeert daarin.

Zo zullen we beperkt vissen in onze vijver laten, ze voorzien van voldoende en gevarieerd voedsel, ze niet overbevissen en ze met zorg behandelen.

Ook de waterkwaliteit is voor de vissen zeer belangrijk!

 

Het voorbije jaar heeft onze visclub heel wat belangrijke ontwikkelingen verwezenlijkt inzake het viswaterbeheer.

De meest relevante ervan volgen (beknopt) hier.

 

Zoals van tevoren aangekondigd, heeft de club zich sinds februari 2009 aangesloten bij de Vereniging voor Vlaamse Hengelsport Verenigingen (VVHV).

Zoals de naam al zegt, is het de overkoepelende organisatie voor alle visclubs in Vlaanderen.

Deze aansluiting heeft tot voordeel dat we erkend zijn en beschikken over een beperkte verzekering.

Belangrijker echter is dat we kunnen beroep doen op vakkundig advies inzake viswaterbeheer in al zijn aspecten.

Daarnaast komen zij minstens 1 keer per jaar de water- en bodemkwaliteit van onze vijvers analyseren ter plaatse. Na een grondig onderzoek krijgen we dan een gedetailleerd verslag met mogelijk een actieplan om het water, de vissen en de planten gezond te houden.

We kunnen er ook steeds terecht met problemen omtrent vissterfte, visziekten, virussen, parasieten en veel meer.

Deze aansluiting is zeer belangrijk, ze getuigt van ons doel om een visclub te willen zijn met gezonde vissen in gezond water en met een gezonde verstandhouding.

Daar mogen we trots op zijn.

 

In maart 2009 zijn de vijvers opnieuw voorzien van een behandeling met cockelietenkrijt voor het optimaliseren en gezond houden van de bodem.

De behandeling kan de vijver tot enkele dagen nadien omtoveren in een witte melkplas, maar het is totaal ongevaarlijk voor de vissen.

De behandeling wordt jaarlijks herhaald.

 

Het met regelmaat bijvoeren van onze vissen, zodat deze voldoende krachtvoedsel ter beschikking hebben om gezond te zijn.

De vissen krijgen een gekookte mengeling van graan en gebroken kippenvoer (allen zaden dus).

In de toekomst zal het bestuur ook vissen opmeten en wegen om zo de toestand van het welzijn van de visstand te kunnen bepalen. We kunnen op basis hiervan besluiten of hun gewicht gezond is, en bijgevolg het voeren aanpassen.

 

Begin augustus heeft de club ook geïnvesteerd in een nieuwe zuurstofpomp. Het is de groene onderwaterbehuizing te midden van de grote vijver. Ze verzorgt geruisloos de productie van zuurstof in het water tijdens de vroege ochtenduren (dit is de kritieke periode). De pomp is een preventiemaatregel en moet helpen een zomersterfte ten gevolge van zuurstofarmoede te voorkomen.

 

Dankzij de acties van het OCMW is er een nieuwe bemalingput en pomp gekomen om de vijvers bij te tanken met vers grondwater.

 

Zoals nu al 5 jaar het geval, zullen de weerhaken verboden blijven.

 

We willen vissers ook aanmoedigen om hun leefnetten niet teveel boven water te laten uitsteken. Op die manier moeten de vissen geen vrije val maken. Een visvriendelijk leefnet met een aanzienlijke diameter en lengte van ┬▒ 2m is dan ook wenselijk.

 

En tot slot, zullen we in de talrijke vijvers in het park enkele van onze grootste mannetjes en vrouwtjes karpers zetten die dan voor broedsel kunnen zorgen voor de toekomst.

De kweek kan snel groeien en zorgen voor onze pootvis in de komende jaren.

Op die manier hoeven we geen kosten te maken door dure vis aan te kopen, of kunnen we deze in alle geval beperken.